Bekjemp svart arbeid!

Bekjemp svart arbeid!

Bakgrunnen for etableringen av Bekjemp Svart Arbeid (BSA) er tilbakemelding fra bedriftene selv, som sier at noe MÅ gjøres, samt det økende fokuset på problemstillingen; svart arbeid og økonomisk kriminalitet.
Med en stor medlemsmasse oppnår BSA innflytelse helt opp på politisk nivå. BSA vil også legge vekt på å ha en forebyggende effekt ved kjøp av svart arbeid gjennom opplysningstjeneste, fokus i media samt ulike markedskanaler.

La oss sammen skape frykt for å bruke svart arbeid og styrke norske bedrifter og arbeidsplasser!
les mer

Tilbake

Råd og tilbakemelding

?

Lover og regler

DSB har utarbeidet brosjyren "Full kontroll", som retter seg mot boligeiere. Last ned her. (pdf)

!

Kontakt oss

Administrasjon: admin@elpo.no
Redaksjon: redaksjon@elpo.no
Tilbakemeldinger: feedback@elpo.no